Deelnemerssite

Het ABA-programma

Het programma

Elke training bestaat uit enerzijds groepstherapeutische sessies en anderzijds educatieve informatiesessies. We raden ten stelligste aan om na de training ook de nazorgsessies te volgen. In het programma werken we met een aantal vaste thema’s voor de verschillende sessies. In de groepstherapeutische sessies krijg je informatie waarmee je tijdens de sessie voor jezelf en met de groep aan de slag gaat. In de informatiesessies is er ook plaats voor uitwisseling maar ligt de nadruk meer op het geven van informatie. Hieronder vind je per sessie de inhoud alsook een link naar het cursusmateriaal dat je er zelf kunt downloaden.


De zeven groepstherapeutische sessies gaan telkens door op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u.

  • Therapiesessie 1:
  • Therapiesessie 2:
  • Therapiesessie 3:
  • Therapiesessie 4:
  • Therapiesessie 5 :
  • Therapiesessie 6:
  • Therapiesessie 7:


De educatieve infosessies voor jou en je familie gaan door op maandagavond van 18.30 tot 20 u. De eerste sessie is gezamenlijk voor cliënten en familie. De tweede educatieve sessie voorzien we een aparte groep voor de cliënten en een aparte groep voor de familie.

  • Informatiesessie 1:
  • Informatiesessie 2 voor cliënten
  • Informatiesessie 3 voor familie


De nazorg gaat wekelijks door op dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 u. in "De Zuidkant".

Praktisch

Data en locatie

De kalender met alle data kun je hier downloaden. De uren vind je terug in het programmaoverzicht. De trainingsreeksen (zeven sessies) gaan ofwel door in "De Zuidkant" nabij het P.Z. H. Hart, ofwel in het Jan Yperman Ziekenhuis. De sessies van een zelfde trainingsreeks gaan wel steeds door op dezelfde locatie. De locatie van jouw programma vind je ook terug op de kalender.


Contact

Als je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met onze behandelcoördinator Marlies Boeraeve. Alle contactgegevens vind je terug op onze contactpagina of klik hier.

De zelftest

Je hebt je ingeschreven in het ABA-programma. Dat is een goede zaak: je kiest ervoor om jouw “drinkgedrag” terug in handen te nemen. Met deze zelftest kun je voor je start met het ABA-programma een zicht krijgen op jouw drinkpatroon en hoe het ermee gesteld is. Na het invullen van de test zul je een score krijgen. Deze geeft een eerste indicatie in welke mate jouw drinkgedrag risicovol is. Een score van twaalf of hoger kan een indicatie zijn om in het ABA-programma te stappen. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem en de resultaten worden niet bewaard. Alleen jij kunt - indien je dit wenst - op het einde van de vragenlijst een afdruk van je resultaten bekomen.

Lees eerst bijgaande duiding bij de test.


In de vragenlijst wordt het alcoholgebruik uitgedrukt in “standaardglazen”. Hieronder vind je de beschrijving van wat we verstaan onder een standaardglas.